Dobrodošli

Centar za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝ - Vrlika

Centar za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝ – Vrlika pruža osobama s intelektualnim teškoćama usluge smještaja, psihosocijalne podrške, odmora od skrbi te druge usluge za koje se prepoznaje potreba u lokalnoj zajednici.

  • Smještaj je usluga koja obuhvaća dugotrajnu i intenzivnu skrb kroz usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, osposobljavanja za samozbrinjavanje, socijalnog rada, radne aktivnosti, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije. .
  • Psihosocijalna podrška obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unapređenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.
  • Usluga odmora od skrbi namijenjena je članovima obitelji koji skrbe o svom članu / osobi s invaliditetom.

Organizacija Centra

Rad Centra ustrojen je po Odjelima i stručnim cjelinama te ustrojbenim jedinicama i odsjecima u sjedištu Centra i to:

Odjel smještaja i izvaninstitucijskih socijalnih usluga

  • Stručna cjelina stanovanja 1
  • Stručna cjelina stanovanja 2
  • Stručna cjelina stanovanja 3
  • Stručna cjelina rehabilitacije i radnih aktivnosti

Odjel njege i brige o zdravlju
Ustrojbena jedinica prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova

  • Odsjek prehrambenih poslova
  • Odsjek pomoćno-tehničkih poslova

Centar za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝- Vrlika

Centar za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝- Vrlika nalazi se u Vrlici, pitoresknom gradiću Dalmatinske zagore. Davne 1955. godine primarno je zamišljen kao klimatsko lječilište, da bi 1976. godine postao ustanova koja skrbi o osobama s intelektualnim teškoćama.

Sadašnji naziv koristi se od 2003. godine kao zahvala svećeniku franjevcu koji je posljednje godine svog života s osobitom ljubavlju utkao u živote korisnika Centra.

Centar danas pruža osobama s intelektualnim teškoćama usluge smještaja, psihosocijalne podrške, odmora od skrbi te druge usluge za koje se prepoznaje potreba u lokalnoj zajednici.

Osnivačka prava nad ustanovom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.