Prioritet pri smještaju u Centar ima korisnik čiji ostanak u obitelji ili njegovo samostalno življenje više nije moguće iz objektivnih razloga, a po ocjeni nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb, smještaj u ustanovu je najprimjereniji oblik zbrinjavanja.

Socijalna, zdravstvena i ostala potrebna dokumentacija unaprijed se pribavlja od nadležnih službi, odnosno nadležnog područnog ureda  Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb.

Svakom korisniku, roditelju i skrbniku omogućava se upoznavanje s ustanovom, radom u ustanovi i kućnim redom.

O prijemu odlučuje Komisija za prijem i otpust.

Prijem korisnika vrši se sukladno s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.