40 godina Centra

Pored korisnika i djelatnika Centra, roditelja korisnika te stanovnika Vrlike, svečanoj akademiji u Vrličkom domu kulture nazočili su ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić sa suradnicima, dožupan Luka Brčić, gradonačelnik Vrlike Ivan Ćorić sa suradnicima, brojni ravnatelji centara sa sličnim djelatnostima te predstavnici civilnih i braniteljskih udruga.

Prigodna priznanja na svečanosti dobilo je nekoliko korisnika Centra za pomoć njegovateljicama i ostalom osoblju, kao i osam djelatnica koje svih 40 godina rade u Centru: Ana Lakić, Boja Galiot, Bosiljka Maras, Bosiljka Vuletić, Kata Grizelj, Mara Plazonić, Marija Romić i Marija Vučemilović Alegić.

Nakon svečane akademije upriličeno je otvaranje novog funkcionalnog stambenog objekta za korisnike kojeg je otvorila ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić. Novi stambeni prostor blagoslovio je vrlički župnik fra Jakov Viro.

U prigodnom kulturno-umjetničkom programu nastupila je Klapa Drniš i mlađa sekcija KUD-a Milan Begović iz Vrlike s tradicionalnim Vrličkim kolom. Svi sudionici ove svečanosti obišli su novi izgrađeni paviljon i razgledali radove koje su izradili korisnici Centra.

Davne 1955. godine na današnjoj lokaciji Centra za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ počela je gradnja sindikalnog odmarališta i klimatskog lječilišta koje je izgrađeno 1957. godine

Odmaralište je sa svojim radom djelovalo do 1971. godine kada je u Vrlici bio snažan potres nakon čega je služilo za smještaj lokalnog stanovništva koje je ostalo bez svog doma.

U međuvremenu se rodila ideja o njegovoj prenamjeni u Zavod za mentalno nedovoljno razvijenu omladinu što je i realizirano te Zavod počinje s radom 2. kolovoza 1976. godine.

Početkom Domovinskog rata i padom Vrlike korisnici su preseljeni u Split u Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Dom za odgoj djece i mladeži Brda. Po završetku ratnih stradanja dio korisnika je preseljen u novootvoreni Zavod za rehabilitaciju Samaritanac u Splitu i u Centar Mir u Rudinama.

Kada je konačno došla sloboda, tadašnji Zavod, a današnji Centar, bio je potpuno devastiran. Centralna zgrada i tri paviljona bili su neuvjetni za prijem predratnih stanara. U poratnim godinama državnim sredstvima i mnogim donacijama dragih prijatelja pokrenuta je obnova Zavoda u Vrlici. Uređeni su centralna zgrada i jedan paviljon sa spavaonicama te drugi paviljon sa sadržajima za psihosocijalnu i radnu rehabilitaciju. Zavod se vraća u Vrliku u obnovljene prostore 1997. godine s 155 korisnika.

Početkom 2003. godine Zavod za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži s teškoćama u razvoju mijenja naziv u Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“. Naime, promjenom naziva u Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrličani su željeli iskazati zahvalnost svećeniku – franjevcu koji je posljednjih 5 godina svoga života utkao u poratnu duhovnu obnovu Vrlike. Kada se u Vrliku iz progonstva vratio i Zavod, fra Ante je svake subote u zavodskoj kapelici sa zaposlenicima i korisnicima slavio svetu misu.

Galerija slika – 40 godina Centra

Leave a reply