Postupak za smještaj u Centar

Prijem korisnika vrši se sukladno s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. O prijemu odlučuje Komisija za prijem i otpust. Prioritet pri smještaju ima korisnik čiji ostanak u obitelji ili njegovo samostalno življenje više nije moguće iz objektivnih razloga, a po ocjeni nadležnog Centra za socijalnu skrb, smještaj u ustanovu je najprimjereniji oblik zbrinjavanja.

Socijalna, zdravstvena i ostala potrebna dokumentacija unaprijed se pribavlja od nadležnih službi, odnosno Centra za socijalnu skrb.

Svakom korisniku, roditelju i skrbniku omogućava se upoznavanje s ustanovom, radom u ustanovi i kućnim redom.

Galerija smještaja u centru

Leave a reply