Javni pozivi za prikupljanje ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine na području Grada Sinja za potrebe deinstitucionalizacije Centra za rehabilitaciju
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine na području Grada Vrlike za potrebe deinstitucionalizacije Centra za rehabilitaciju
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine na području Grada Knina za potrebe deinstitucionalizacije Centra za rehabilitaciju

 

Leave a reply