Zaštitnik djece, pomoraca, siromaha,…

Ove godine posjetio nas je negativni i zločesti Krampus, čiji je zadatak zločestoj djeci šibe dijeliti. Sveti Nikola, jedan od najpopularnijih svetaca na svijetu, natjerao ga je da baci šibe svoje jer zločesta djeca kod nas ne postoje. Krampus mu je pomogao darove razdijeliti i sve nas skupa razveseliti.

Leave a reply